Záruční podmínky

Vady zboží a záruka

Poškození zboží při přepravě

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození nejlépe vyhotovit záznam o poškození ještě za asistence řidiče přepravní společnosti (při kontrole je možné zboží rozbalit a prohlédnout) a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy nenese prodejce nýbrž dopravce. Veškeré přepravované zboží je přepravcem pojištěno. V případě, že je zboží zjevně poškozeno, je nutné sepsat s řidičem škodní protokol. Upozorňujeme zákazníky, že na reklamace mechanického poškození výrobku nahlášené po podpisu dodacího listu (jehož podpisem kupující souhlasí s jeho převzetím a potvrzuje dopravci, že zboží dorazilo nepoškozené vinou dopravy) není možné brát zřetel.

Poškození zboží vlivem častého používání

Jsme nuceni také upozornit zákazníky, že záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jeho častým používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Záruční doba

Je 24 měsíců a počíná běžet dnem uvedeným na prodejním dokladu jako datum uskutečnění zdanitelného plnění. Reklamace může být v našem případě uznána v těchto případech:

  • Zboží je reklamováno před použitím a jde o vadu materiálu, sváru nebo lemu.
  • Zboží nenese známky běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním a jde o vadu materiálu, šití a lepení.

Místo a lhůta vyřízení reklamace

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. V případě uznatelné vady zboží, toto zboží zašlete na adresu BYGG Moravia,s.r.o. Polešovice 308, PSČ 687 37 Polešovice, s Návratkovým formulářem, který je ke stažení ZDE. Nezapomeňte zaslat kopie nákupních dokladů, na základě, kterých došlo ke koupi reklamovaného zboží. (Bez těchto dokladů nemůže být reklamace vyřízena.) Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dní. Uveďte vaši kontaktní adresu (případně telefon).